KALDÅNA KRAFT

Dato 20.11.2018 

   Tid 09:25:45   
 Driftstid 26709 timer 
 Produsert totalt 38181.855 MWt 
 Produsert forrige døgn 3844 kWt 
 Produsert siste døgn 0 kWt 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 584.06 moh 
 Nivå i magasin etter rist 584.05 moh 
 Nivåforskjell før og etter 0.01 moh 
 Minstevannsføring 34.8 l/s 
 Temperatur ved inntaksdam -0.5 °C 
 Radiallager DE (7R) 11.5 °C 
 Lager NDE (8R) 18.7 °C 
 Thrustlager (9R) 17.2 °C 
 Generatorvikling U 17.4 °C 
 Generatorvikling V 17.5 °C 
 Generatorvikling W 17.8 °C 
 Maskinrom 11.6 °C 
 Utetemperatur -5.3 °C 
 Rørgate 31.88 Bar 
 Trommetrykk 32.10 Bar 
 Turbin 0 O/min 
 Nål 1 -0.2 % 
 Nål 2 0.1 % 
 Nål 3 -0.3 % 
 Nål 4 -0.1 % 
 Deflektor 0.0 % 
 Driftstatus: Starter automatisk.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:
- D_LH_FIA10_L_Alarm FIA10 Minstevannsføring Lav alarm

KVITTERTE ALARMER:

Brukermanual

Elektrotegninger